Верес: Бандура – Адамюк, Ищенко, Борзенко, Симинин – Кобин, Карасюк, Морозенко, Западня — Степанюк, Сергийчук.

Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк — Тиссоне, Голодюк — Ди Франко, Карраскаль, Мякушко — Акулинин.